KİTAP SATIŞ SÖZLEŞMESİ, Kitapdostu.com KİTAP SATIŞ SÖZLEŞMESİ , kitap satış, kitap dağıtım, kitap pazarlama
KİTAP SATIŞ SÖZLEŞMESİ, Kitapdostu.com KİTAP SATIŞ SÖZLEŞMESİ , kitap satış, kitap dağıtım, kitap pazarlama


Stok Durumu :Stokta var
. TL
.TL
.
Sepete Ekle
% 0

  KİTAP SATIŞ SÖZLEŞMESİ

   

   

                              KİTAP SATIŞ SÖZLEŞMESİ

   

  MADDE 1. TARAFLAR

   

  1.1          Erman Basım Yayın Dağıtım- Kitapdostu.com

                  Mecidiye mahallesi Adıyaman Caddesi No: 16 / B

   

  1,2          BURAYA SATICI FİRMA ÜNVANI

   

  MADDE 2. TANIMLAR

   

  İşbu sözleşme metni içerisinde;

   

  2.1 Erman Basım Yayın Dağıtım- Kitapdostu.com’ne atfen kısaca Kitapdostu.com

  2.2 …………….’ne atfen YAYINCI

  2.3 Kitapdostu.com ve YAYINCI müştereken kısaca “TARAFLAR” olarak anılacaktır

   

  MADDE 3. KONU

   

  Sözleşmenin konusu YAYINCI tarafından yayınlanmış ürünlerin Kitapdostu.com tarafından Marketlere ve Kitapevlerine dağıtımını içerip, söz konusu kitapların siparişlerinin verilmesi YAYINCI tarafından adrese teslimi, kitapların değiştirilmesi ve iadesi ile ilgili olarak TARAFLAR’ ın sorumlulukları, satın alınan kitapların ödeme şartlarının bu konular ile ilgili hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

   

  MADDE 4. UYGULAMA

   

  4.1 YAYINCI yeni yayınlayacağı ürün bilgilerini mümkünse 1 hafta önceden Kitapdostu.com’ ya kitabın barkodu, kapak resmi ve fiyatını e-mail ve posta yoluyla bildirmek zorundadır.

  4.2 Kitapdostu.com’ nın verdiği siparişler YAYINCI tarafından Kitapdostu.com’un deposuna teslim edecektir.

  4.3 YAYINCI, Kitapdostu.com’un verdiği siparişleri shrinkli olarak teslim edecektir. (BU MADDEYE ÇOK TAKILMAYIN)

  4.4 Kitapların fiziksel özelliklerinin kötü olması, dizgi, baskı ve mücellit hataları vb. sebeplerden kaynaklanan kusur ya da hasarın YAYINCI’ ya bildirilmesinden sonra bu ürün derhal yenisiyle değiştirilecektir.

  4.5 Kitapdostu.com müşterilerine gönderdiği ürünlerini, buralarda depolamadan, teşhirden ve kullanmadan dolayı yıpranmış olsalar dahi YAYINCI’ ya iade edebilecektir.

  4.6 Kitapdostu.com satışında başarılı olmadığı ürünleri alış koşulları ile YAYINCI’ ya iade edebilir.

   

  MADDE 5. Kitapdostu.com’un YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   

  Kitapdostu.com kitap piyasasındaki tecrübesini kullanarak ürün satışlarını desteklemek amacıyla elinden gelen her türlü çabayı gösterecek ve YAYINCI ile yakın ilişki halinde bulunacaktır..Ürünlerin dağıtım yapıldığı noktaları ve ürünlerin satış adetleri konularında aylık olarak bilgi verilecektir.

  Kitapdostu.com hizmet verdiği marketlerden kampanya için gelen teklifleri YAYINCI ile paylaşacaktır.

   

  MADDE 6. YAYINCI’ NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   

  YAYINCI, Kitapdostu.com’u  Marketler piyasında BAYİ si olarak tayin etmiş olup(Migros grubu, Tansaş, Makro, Şok, Özdilek, Carrefoursa, Kipa,Real) ile çalışan başka hiçbir firmaya veya şahsa ürün vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Yukarda sayılı marketlerin dışında diğer marketlerde benzer ürünler daha ucuz a satıldığı tespit edilirse YAYINCI bu noktalara ürün veren firmaları uyarır, gerekirse ürün vermeyi keser. YAYINCI başka hiçbir firmaya veya şahsa daha iyi koşullar ile ürün vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  Kitap/kitapların tanıtımı YAYINCI tarafından yapılacaktır. Kitapdostu.com marketlere göndermekle ve  gelen siparişleri karşılamakla yükümlüdür..

   

  MADDE 7. İNDİRİM VE ÖDEME KOŞULLARI

   

  7.1 Kitapdostu.com, YAYINCI’ dan gelecek faturaların ödemesini:

   

                  a-)           Marketlere gönderilen ürün/ürünler var ise faturaların gönderildiği ay içinde ne kadar net satış yapılmış ise ( kasadan geçen miktar ) o kadar kısmını 180  günlük çekle ödeyecektir.. Kitap satışlarının iyi olması halinde avans çeki verilebilir. Buralardaki stok miktarı bu ödemeden mahsup edilir.        b-)           Kitapdostu.com, YAYINCI’ dan aldığı ürünlerin klasik pazara sevk ettiği tutarı ( Kitapevleri ve dağıtıcılar vb.) o ayın sonundan itibaren ,deposunda kalmış,dağıtılamamış ürünler ile D&R ,Dost, vb klasik Pazar müşterilerindeki raf stokları da düşülerek, yapılacak ödemeyi 180 ‘lük çek ile öder. Büyük Kitapevlerine adetli gönderiler var ise ( D&R, Dost, Alkım vb.) net satış adetleri dikkate alınarak ödeme çıkarılır.

   

                 

                                 

  7.2 YAYINCI, Kitapdostu.com’un aldığı kitaplar  için  % 60 fatura altı ıskonto uygulayacaktır.

   

  Ayrıca aktivite, aksiyon, dsa vb. market etkinlikleri ayrıca görüşülecek ve YAYINCI bunlara diğer firmalara uygulamalar doğrultusunda katılımda bulunacaktır.

   

  MADDE 8. SÜRE VE YÜRÜRLÜLÜK ŞARTLARI

   

  İşbu sözleşme 1 (Bir) yıl süre ile yürürlükte kalacak ve imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Sözleşme, bitim tarihinden 1 (bir) ay evvel TARAFLAR ‘ ın yazılı ihtarı bulunmadığı takdirde 1’er yıl süreyle uzayacaktır.

   

  MADDE 9. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

   

  Taraflar, işbu sözleşme ile üstlendiği hak, yükümlülük ve alacakları üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

   

  MADDE 10. GİZLİLİK

   

  YAYINCI, TARAFLAR arasındaki iş ilişkisi sebebiyle herhangi bir suretle temin ettiği Kitapdostu.com’a ait gizli bilgileri ve alım koşullarını Kitapdostu.com’un özel olarak yazılı şekilde izin vermesi hali hariç olmak üzere gizli tutacağını, özenle muhafaza edeceğini, kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kurumlara açıklamayacağını, kabul ve taahhüt eder.

   

   

  MADDE 11. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONUÇLARI

   

  TARAFLAR SÖZLEŞME‘ den kaynaklanan yükümlülüklerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmedikleri takdirde, diğer taraf yazılı ihtar ile tek taraflı SÖZLEŞME’ yi fesih etme yetkisine sahiptir.

   

  MADDE 12. DELİL SÖZLEŞMESİ

   

  İşbu SÖZLEŞME gereğince TARAFLAR arasında çıkacak her türlü uyuşmazlıklarda TARAFLAR’ ın ticari defter ve bilgisayar kayıtları delil olarak kabul edilecektir.

   

  MADDE 13. TEBLİGAT ADRESLERİ

   

  İşbu SÖZLEŞME’ de yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için TARAFLAR’ ın SÖZLEŞME’ nin 1. maddesinde yer alan adresleri yasal ikametgâhları olarak belirlenmiştir. Söz konusu yerlere yapılacak tebligat TARAFLAR’ ın şahsına yapılmış sayılacak ve TARAFLAR’ ın o yerde bulunmasa bile tebligat iade edilmeyip tebligat kanunu’ nun 21. maddesi uygulanacaktır. TARAFLAR adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikleri takdirde önceki adreslerine yapılacak tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

   

   MADDE 14. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

   

  SÖZLEŞME’ nin herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu veya herhangi bir resmi mercii ya da mahkemeler tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

   

  MAADE 15. FERAGAT

   

  TARAFLAR’ dan birinin SÖZLEŞME’ den doğan haklarını kullanmaması bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi bu hakkın daha sonra kullanılmasını da engellemez.

   

   

  MADDE 16. İHTİLAFLARIN HALLİ

   

  İşbu SÖZLEŞME’ nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için İstanbul Şişli Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

   

   

  MADDE 17. İMZA VE BAĞLAYICILIK

   

  On yedi maddeden oluşan iş bu SÖZLEŞME taraflarca karşılıklı teati edilerek …/…/2015 Tarihinde ekleriyle birlikte bir nüshası YAYINCI bir nüshası Kitapdostu.com’ da kalmak üzere iki nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

   

   

  Erman Basım Yayın Dağıtım- Kitapdostu.com                                                ……………………….

   

   

   

   

   

                 

   

  EKLER

  1. İMZA SİRKÜSÜ
  2. ŞİRKET KURULUŞ GAZETESİ

   

  kitap satış, kitap dağıtım, kitap pazarlama

   

  Adet Seçin :
  .
  Adınız Soyadınız :
  Telefon Numaranız :
  Eposta Adresiniz :
  Adres :
  Notunuz (varsa) :
  İlçe :
  Şehir :

   http://www.kitapdostu.com
  Copyright © 2018 - http://www.kitapdostu.com
  Tasarım ve yazılım : Volkan Uşak